Pro odborníky

Projekt Setřes diabetes v kontextu lékařské péče

Cílem projektu Setřes diabetes je kvalitně a odborně edukovat pacienty s prediabetem a diabetem 2. typu, jak mohou pomocí změny stravy a životního stylu zlepšit kompenzaci svého onemocnění.

Nenahrazujeme práci lékaře – snažíme se lékaře podpořit v jejich důležité práci a šetřit jim čas. Vítáme spolupráci a dialog. 

Stavíme na odbornosti a přísně vědeckých postupech. 

MUDr. Hana Krejčí a Ing. Jitka Drápalíková

 Jakým způsobem edukujeme?

 • Primárně v online programech DiaZáklad a Život 2.0 – komplexní edukace, podpůrná aplikace a podpora nutričního terapeuta.
 • ✔  Na vlastní náklady aktivně spravujeme a edukujeme komunitu přes 10 tis. pacientů na Facebooku.
 • Vzdělávací letáčky do ordinací – objednejte bezplatně.   
 • Tvoříme zdarma články, newslettery a pořádáme vzdělávací akce – např. 3denní online minikurzy zdarma. 

Proč projekt vznikl?

Dlouhodobá změna životního stylu je klíčem k efektivnímu zvládání prediabetu a diabetu 2. typu. Nastavení zdravotního systému ovšem lékařům neumožňuje v oblasti změny životosprávy předávat pacientům potřebné informace a podporu v dostatečné míře. Naše vzdělávací a podpůrné programy byly cíleně navrženy tak, aby tuto mezeru překlenuly a lékaře i pacienty podpořily. Programy nabízí pacientům potřebnou edukaci, podporu a nástroje pro změnu životosprávy. Šetří tak čas s edukací a zefektivňují komunikaci s pacientem. Zvyšují informovanost a motivaci pacientů zapojit se aktivně do léčby, což přináší lepší výsledky. 

Na projektu se podílí tým odborníků

Programy a podpůrná aplikace vznikly ve spolupráci s 1. lékařskou fakultou UK (diabetoložka a internistka MUDr. Hana Krejčí, Ph.D.), Fakultou biomedicínského inženýrství ČVUT a dalšími odborníky, např. Mgr. Jan Vyjídák, LL.M MSc. Vycházíme ze současných diabetologických poznatků a přísně vědeckého přístupu.

Jakým pacientům pomáháme?

Osoby s  nadváhou, obezitou, prediabetem nebo diabetem 2. typu. Pro pacientky s těhotenskou cukrovkou jsme vytvořili program DiaMáma. 

Pacienti mohou využít následující programy a kurzy 

3DENNÍ MINIKURZ

Dia pod kontrolou – první kroky k porozumění

zdarma

jan vyjídak

Během tří webinářů pacienti získají základní informace, které jim pomohou lépe pochopit a zvládat onemocnění. Věnujeme se oblastem jako např. vznik a podkladový mechanizmus onemocnění, komplikace diabetu a jak jim předcházet, základní principy dobrého stravování.

Další podporu je možné čerpat v moderované skupině Setřes (pre) diabetes na Facebooku.

10DENNÍ PROGRAM

DiaZáklad – aneb co by měl znát každý pacient 

placené

jan vyjídak

Cílem rychlá orientace v problematice diabetu 2. typu, self-monitoringu a v nutných změnách stravy a životního stylu. Určen pro pacienty, kteří usilují o stabilizaci nemoci až zlepšení glykémií. 

10 video-lekcí 

Aplikace pro sledování nutričních hodnot potravin a dodržování nových stravovacích zásad 

Chutné vzorové jídelníčky (středomořská strava), díky aplikaci jednoduše upravitelné. 

  6MĚSÍČNÍ PROGRAM

  Život 2.0 – otevřete dveře k novému životu 

  placené

  adela kabelova nutricni terapeutka

  Účastníky týden po týdnu vedeme změnou stravy a životního stylu, aby se mohli pokusit o výrazné zlepšení. Pro pacienty, kteří se nebojí větších změn a jsou připraveni intenzivně pracovat.

   Podpůrná aplikace jako v DiaZákladu 

  60+ video-lekcí 

  Živá online setkání s nutriční terapeutkou a diabetoložkou. Individuální konzultace stravy. 

  FÁZE 1 (2 týdny) – Analýza úvodního stavu (rozbor jídelníčku a laboratorní parametry)

  FÁZE 2 (3 měsíce) – Zaměřeno na redukci hmotnosti a zlepšení kompenzace (vychází např. ze studie DIRECT)

  FÁZE 3 (3 měsíce) – Udržení výsledků skrz budování dlouhodobého udržitelného způsobu životního stylu a stravování.

   Systematické vzdělávání a podpora aktivního pacienta vede k lepšímu managementu i klinickým výsledkům, jako je např. snížení HbA1c, redukce hmotnosti i obvodu pasu. Při zachovalé vlastní sekreci inzulinu a 10 – 15% úbytku hmotnosti může dojít k remisi diabetu 2. typu (poklesu HbA1c pod 48 mmol/l alespoň 3 měsíce od vysazení antidiabetické medikace). I když ne vždy je dosažení remise možné, snaha o remisi může pomoci výrazně zlepšit glykémie i další zdravotní ukazatele a v řadě případů vést ke snížení potřebné medikace. Více k problematice remise viz. Krejčí (2020) Diabetes Mellitus 2. typu – Od porozumění patogeneze k možnostem jeho remise nebo Rušavý (2019) Je možné dosáhnout remise diabetu 2. typu?

   Pro pacienty s těhotenskou cukrovkou vznikl program DiaMáma. 

   > Zajímá mě spolupráce <

   Vyplňte kontaktní údaje a zvolte, o jakou formu spolupráce máte zájem. 

   Vaši žádost se nyní nepovedlo zpracovat. Prosím, zkuste znovu.
   Děkujeme!
   The SMS field must contain between 6 and 19 digits and include the country code without using +/0 (e.g. 1xxxxxxxxxx for the United States)
   ?

   Projekt Setřes diabetes vznikl jako odnož Jídelního plánu – platformy pro vzdělávací a podpůrné programy pro pacienty se specifickými nutričními potřebami. 

   Protože naší misí je pomáhat!

   Jídelní plán